(1)
Фаткуллина , Р. Р. Критерии оценки спроса в сервисе и цифровизация. СвРизР 2023, 17, 21–30.